top of page

มีรูพรุน

ผลิตภัณฑ์โลหะเจาะรูผสมผสานฟังก์ชันการทำงานและความคล่องตัวในการออกแบบ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นม่านบังแสงได้ จึงช่วยลดภาระต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการผสมผสานกลไกและงานฝีมือที่มีทักษะสูง เราสามารถนำเสนอแผงที่มีรูพรุนในรูปทรงและเลย์เอาต์ที่หลากหลาย ขณะเดียวกันก็รักษามาตรฐานสูงสุดของความแม่นยำและคุณภาพไว้เสมอ

Get a Quote

Make a quick contact here for our prompt response to your request.

bottom of page